Γεωργουλάκου Παλίντα, Acropolis Dreamland, 80x130cm, Λάδι σε καμβά

Γεωργουλάκου Παλίντα, Acropolis Dreamland, 80x130cm, Λάδι σε καμβά