Μπόμπορη Αγγελική, Χωρίς τίτλο, 40x30cm

Μπόμπορη Αγγελική, Χωρίς τίτλο, 40x30cm