Μότσης Γιάννης, 77x70x40cm, φθαρτά υλικά και ανθεκτικά με πατίνα ακρυλικών χρωμάτων

Μότσης Γιάννης, 77x70x40cm, φθαρτά υλικά και ανθεκτικά με πατίνα ακρυλικών χρωμάτων