Παλατιανού Πόπη, Έξοδος κινδύνου, 80x60cm

Παλατιανού Πόπη, Έξοδος κινδύνου, 80x60cm