Παπαγιάννης Σωτήρης, Μορφή, 42x40x30cm, Μάρμαρο

Παπαγιάννης Σωτήρης, Μορφή, 42x40x30cm, Μάρμαρο