Περδικάρη Μαρία, I can hear you, 80x60cm, Ακρυλικό σε καμβά

Περδικάρη Μαρία, I can hear you, 80x60cm, Ακρυλικό σε καμβά