Ρούση Υρώ, Μελωδία σωμάτων, 40x60cm, Λάδι σε καμβά

Ρούση Υρώ, Μελωδία σωμάτων, 40x60cm, Λάδι σε καμβά