Τσαβαρή Καίτη, Σιωπή, 30x20cm, Ξυλογραφία

Τσαβαρή Καίτη, Σιωπή, 30x20cm, Ξυλογραφία