Τσαχτσιρλή Ιωάννα, εν-νους, 61x61cm, Μικτή τεχνική

Τσαχτσιρλή Ιωάννα, εν-νους, 61x61cm, Μικτή τεχνική