Αθανάσιος-Παναγιώτης-Προβελεγγιάδης-Πειραιάς-Πλατεία-Καραϊσκάκη-Αναχώρηση-Φως-και-Κίνηση-50x40cm-Λάδια-σε-καμβά

Αθανάσιος-Παναγιώτης-Προβελεγγιάδης-Πειραιάς-Πλατεία-Καραϊσκάκη-Αναχώρηση-Φως-και-Κίνηση-50x40cm-Λάδια-σε-καμβά