άφατα φορτία-Σπυριδούλα Πολίτη-αίθουσα τέχνης «εκφραση – γιαννα γραμματοπουλου»

άφατα φορτία-Σπυριδούλα Πολίτη-αίθουσα τέχνης «εκφραση – γιαννα γραμματοπουλου»