3α. ''Βlues'' λεπτομέρεια έργου 120×80εκ. λάδι σε μουσαμά

3α. ''Βlues'' λεπτομέρεια έργου 120×80εκ. λάδι σε μουσαμά