Στο φως αρχαία πήλινη πλάκα με στίχους της Οδύσσειας!

Εύρεση πήλινης πλάκας στην περιοχή της Ολυμπίας, η οποία διασώζει 13 στίχους της ξ Ραψωδίας της Οδύσσειας

Στο φως αρχαία πήλινη πλάκα με στίχους της Οδύσσειας!

Εύρεση πήλινης πλάκας στην περιοχή της Ολυμπίας, η οποία διασώζει 13 στίχους της ξ Ραψωδίας της Οδύσσειας