Γιαταγαντζιδης Παναγιώτης, Αλκμήνη, 67x20x16 cm, Πεντελικό μάρμαρο

Γιαταγαντζιδης Παναγιώτης, Αλκμήνη, 67x20x16 cm, Πεντελικό μάρμαρο

Γιαταγαντζιδης Παναγιώτης, Αλκμήνη, 67x20x16 cm, Πεντελικό μάρμαρο