Κωνσταντινόπουλος Χρήστος, Χωρίς τίτλο, 60x30cm, collage

Κωνσταντινόπουλος Χρήστος, Χωρίς τίτλο, 60x30cm, collage

Κωνσταντινόπουλος Χρήστος, Χωρίς τίτλο, 60x30cm, collage