Κόικας Κώστας, Χωρίς τίτλο,100x50cm, Μικτή τεχνική

Κόικας Κώστας, Χωρίς τίτλο,100x50cm, Μικτή τεχνική

Κόικας Κώστας, Χωρίς τίτλο,100x50cm, Μικτή τεχνική