Παμφίλης Χάρης, Knowledge, 50x50cm, Ακρυλικό σε χαρτί

Παμφίλης Χάρης, Knowledge, 50x50cm, Ακρυλικό σε χαρτί

Παμφίλης Χάρης, Knowledge, 50x50cm, Ακρυλικό σε χαρτί