Παπαγιάννης Σωτήρης, Ερωτικό, 70x20x16cm, Μάρμαρο

Παπαγιάννης Σωτήρης, Ερωτικό, 70x20x16cm, Μάρμαρο

Παπαγιάννης Σωτήρης, Ερωτικό, 70x20x16cm, Μάρμαρο