Κύρου Τσακάλου Ελένη, Υδάτινα σώματα, 60x60cm, Μικτή τεχνική

Κύρου Τσακάλου Ελένη, Υδάτινα σώματα, 60x60cm, Μικτή τεχνική

Κύρου Τσακάλου Ελένη, Υδάτινα σώματα, 60x60cm, Μικτή τεχνική