Μπούα Ρούλη,Ούριος άνεμος, 80x100cm, Μικτή τεχνική

Μπούα Ρούλη,Ούριος άνεμος, 80x100cm, Μικτή τεχνική

Μπούα Ρούλη,Ούριος άνεμος, 80x100cm, Μικτή τεχνική