Ντάρλα Μαρία, Έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα, παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, 100X70cm, Ακρυλικά σε καμβά

Ντάρλα Μαρία, Έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα, παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, 100X70cm, Ακρυλικά σε καμβά

Ντάρλα Μαρία, Έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα, παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, 100X70cm, Ακρυλικά σε καμβά