Πετροπούλου Ειρήνη, Άνοιξη, 60x60cm, Λάδι σε καμβά

Πετροπούλου Ειρήνη, Άνοιξη, 60x60cm, Λάδι σε καμβά

Πετροπούλου Ειρήνη, Άνοιξη, 60x60cm, Λάδι σε καμβά