Φακάρου Δήμητρα, Ερωτική θαλασσογραφία, 70x50cm, Λάδια σε καμβά, 800 ευρώ (2)

Φακάρου Δήμητρα, Ερωτική θαλασσογραφία, 70x50cm, Λάδια σε καμβά, 800 ευρώ (2)

Φακάρου Δήμητρα, Ερωτική θαλασσογραφία, 70x50cm, Λάδια σε καμβά,