Δαμιανίδου Βερονίκη, Des ailes , 90x50cm, Μικτή τεχνική σε πανί,

Δαμιανίδου Βερονίκη, Des ailes , 90x50cm, Μικτή τεχνική σε πανί,