Ευθυμιάδη Αγγέλα, Ρόδο Ελευθερίας

Ευθυμιάδη Αγγέλα, Ρόδο Ελευθερίας