Γεωργιάδη – Θεσσαλονικέως Δέσποινα, Ad Infinitum, 27x75cm, Απευθείας μέθοδος ψηφοθέτησης

Γεωργιάδη – Θεσσαλονικέως Δέσποινα, Ad Infinitum, 27x75cm, Απευθείας μέθοδος ψηφοθέτησης