Κουζούνη Μίνα, Χωρίς τίτλο, 56x34cm, Μικτή τεχνική

Κουζούνη Μίνα, Χωρίς τίτλο, 56x34cm, Μικτή τεχνική