Λιούγκας Ευάγγελος, Movement, 130x60cm, Μικτή τεχνική σε ξύλο

Λιούγκας Ευάγγελος, Movement, 130x60cm, Μικτή τεχνική σε ξύλο