Τρούλη Γεωργία, Τρόποι υπάρχουν, 75x75cm, Μικτή τεχνική – παρέμβαση με ζωγραφική από την μικρή Ολυμπία

Τρούλη Γεωργία, Τρόποι υπάρχουν, 75x75cm, Μικτή τεχνική – παρέμβαση με ζωγραφική από την μικρή Ολυμπία