Χρήστος Κατσίνης+Πάνος Κόλλιας_4Days-6 OpenSeptember 2017 VAULT

4Days
Επεξεργασία 4ήμερων διαδρομών. Εργαλείο ο φακός. Σκοπός ο σχολιασμός του υλισμού και η καταγραφή της τέχνης μέσα απο την ίδια τη λειτουργία της.